Projekt CSR@SGH to największy projekt studencki w Szkole Głównej Handlowej promujący ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu. Łączy on przedsiębiorstwa, które aktywnie realizują działania CSR oraz studentów SGH, innych uczelni ogólnopolskich, w tym studentów studiów podyplomowych dedykowanych CSR oraz praktykom, zajmującym się CSR zawodowo. 

Wyjątkowo w tym roku, zdalna forma wydarzeń pozwoli na szerzenie wiedzy bez narażania zdrowia studentów i prowadzących. Poprzez organizację warsztatów, szkoleń, wykładów i paneli dyskusyjnych, propagujemy strategie społecznej odpowiedzialności wśród przyszłych kadr zarządzających. Jesteśmy również swoistym katalizatorem wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy środowiskami akademickim i biznesowym. 

Warsztaty w ramach projektu odbędą się z firmami implementującymi w swojej strategii społeczną odpowiedzialność biznesu. W poprzednich latach współpracowaliśmy z takimi organizacjami jak: PwC, Carlsberg, Redbull, Ashoka, Orange, BGŻ BNP Paribas, Agora, Bank Zachodni WBK, PZU, Coca-Cola, Skanska, Samsung czy Wedel. Wiele z tych organizacji zajmuje rokrocznie czołowe miejsca w rankingach odpowiedzialnych przedsiębiorstw. W ubiegłych latach projekt uzyskał patronaty Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.