International Week Warsaw

IWW to unikalny międzynarodowy projekt edukacyjny obejmujący zagadnienia z zakresu kultury, nauki i biznesu. Projekt ten powstaje przy ścisłym partnerstwie z międzynarodową organizacją IWCO, która zrzesza ponad 20 czołowych uczelni ekonomicznych w Europie i Azji. Odbiorcami projektu są studenci studiów licencjackich i magisterskich w/w zagranicznych uczelni.

Idea projektu oparta jest na 4 podstawowych filarach:

  •       Culture, czyli możliwie jak najlepsze przekazanie uczestnikom kultury polskiej, naszych zwyczajów i przełamanie stereotypów
  •       Academic, czyli badanie różnic w działaniu szkolnictwa wyższego i możliwości jakie proponuje polski system edukacji
  •       Business, uczestnicy projektu to osoby, które właśnie weszły, bądź zaraz będą wchodzić na rynek pracy, dlatego naszym celem jest zaprezentowanie potencjału polskiej gospodarki.
  •       Social, bardzo ważnym elementem wydarzenia, jest także proces sieciowania między uczestnikami, który w przyszłości owocuje zarówno trwałymi przyjaźniami, jak i wspólnymi nowymi projektami. 

Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 9-18 lipca 2021r. na terenie Warszawy i Krakowa.