Ekonomiś to charytatywno – edukacyjny projekt skierowany do dzieci z warszawskich placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ma na celu łączenie edukacji z zakresu ekonomii w prostej i atrakcyjnej formie z ogólnorozwojowymi wydarzeniami towarzyszącymi. Dodatkowym celem jest wsparcie działalności domu dziecka poprzez zorganizowanie zbiórki lub zakup potrzebnych rzeczy do instytucji przy wsparciu partnerów projektu. 

W ciągu dwóch dni dla około 15-20 uczestników zostaną zorganizowane różne atrakcje. Pieczę nad nimi będą sprawować członkowie zespołu projektowego, a także wychowawcy z domu dziecka. Forma projektu łączy w sobie elementy edukacyjne i rozrywkowe. Dzięki temu dzieci będą miały okazję nabyć wiedzę, a przy okazji zwiedzić miejsca i doświadczyć rzeczy, których z racji swojej sytuacji nie mogłyby zrobić.

 

Finał przewidywany jest w formie stacjonarnej, na dwa dni w październiku 2021 roku.